Hypnose og hypnoterapi hos Helle Fæster

Depression

Depression kommer af latin og betyder ’at trykke ned’. Og det er præcis hvad en depression gør ved os. Depression er ofte præget af angst i modsætning til melankoli, der snarere er et generelt mørkt syn på tilværelsen.

En depression beskrives som en tyv der kommer om natten. Depression er en alvorlig tilstand og skal tages alvorligt både af én selv, familie, venner, arbejdsgivere….

Ofte kommer depressionen snigende. Man begynder langsomt at blive mere og mere trist, man mister lysten til de ting man plejer at gøre med lyst. En kvinde, der elsker at gå i sin have, ordne og se ting gro, går nu rastløst rundt, klipper lidt her lidt der, kan ikke tage beslutning om hvad der skal være hvor, kan ikke huske planterne og farverne, og er ganske uinteresseret og ukoncentreret. Hun synes pludseligt alt er så meningsløst. Jeg nævner med vilje ”kvinden”, da det desværre oftest er kvinder som rammes af en depression. Der er dog også mange mænd som rammes af depression.

Depression hænger ofte sammen med angst og stress. Langvarig stress kan udløse en depression. Andre udløsende faktorer kan være langvarigt urimeligt arbejdspres, frygt for at miste, sorg, hændelser i familien, tab, eller skuffelser fx af egne forventninger til andre eller én selv.

Ofte begynder det med selvbebrejdelser, man føler ikke at kunne tage sig sammen. Kræfterne er der ikke, man siger til sig selv: ”jeg orker ikke”, ”jeg kan ikke”. Det fører ofte til udtryk som ”lad mig være” eller ”det var bedre, hvis jeg slet ikke var her! ” Det er en ond spiral, når den indre dialog forstærker tilstanden, man tænker mere og mere negativt, skælder ud, bekymrer sig.  Og til sidst slår hjernen fra for at beskytte mod mere, men samtidig kan du hverken føle lyst eller ulyst for noget – alt går i stå, du lever ligesom i en glasklokke.

Man ser opståede problemer som uforanderlige kendsgerninger, hvor de måske er forestillinger inde i én selv. Man tyer til at bruge mad, alkohol, cigaretter for at dulme, eller man holder måske helt op med at spise.
Naturligvis kan man gå rundt og være ked af det og føle sig nedtrykt, men hvis det bliver en massiv blivende følelse, der varer så længe at den forekommer at være permanent, skal man slå alarm og gøre noget ved det. Lige nu tapper den dig, dag for dag, for al energi og drivkraft.

Kroppen og sindet siger rent biologisk fra, den sender et signal om, at du skal ændre din hverdag eller din livsstil, men du opfatter ikke kroppens signaler og fortsætter, indtil det bliver så slemt, at du må søge hjælp til at få rettet op på alle de oplevelser og vrangforestillinger du bære rundt på. Det kan  ofte være begivenheder i din barndom eller en anden traumatisk situation, der har udløst følelsen.

I sådanne situationer kan hypnose virke nænsomt og hurtigt. Sammen kan vi finde gamle mønstre, fastlåste forestillinger og blokeringer, nemlig rydde godt og grundigt op i dit sind og i stedet fylde det med livslyst og energi. Det kan give dig et positivt livssyn, så du kan få dit ”gamle” liv tilbage.

Sagt meget enkelt har du selv været med til at skabe depressionen, derfor er du også den bedste til at heldbrede dig selv – med lidt hjælp!

BEHANDLINGEN

MÅLET:
Vi indleder med at tale om din nuværende situation, hvordan den påvirker dig og måske begrænser dig. Vi finder sammen et mål for, hvordan du gerne vil have det og for din måde at opleve og leve livet fremover, – så du VED, når du er i mål!

HYPNOSE og HYPNOTERAPI: 
Jeg hjælper dig med at komme i en afslappet tilstand, der svarer til at dagdrømme eller falde i staver, derefter guider jeg dig ind i dit ubevidste sind, hvor alt er lagret, gemt, registreret og programmeret, faktisk lige fra du blev undfanget til i dag. Måske har du brug for en god gammeldags oprydning og/eller du kan via følelsen finde årsagen til dine tankemønstre og din angst. Du får en indsigt i hvad der skete engang, så du NU er i stand til at ændre situationen/tankerne og foretage en slags omprogrammering i dit sind. Du hjælper dig selv og oplever, at der ikke mere er grund til at være deprimeret. 

SELVHYPNOSE: 
Hver dag, arbejder du videre med dit mål via selvhypnose, som jeg instruerer dig i. Dette, for hele tiden, at forstærke dit mål i din underbevidsthed.  Selvhypnosen vil, helt ubevidst, hjælpe dig i positiv retning, så du beroliger dig selv, støtter og passer på dig selv, ser lyst på livet og føler dig stærk og fri!