Hypnose og hypnoterapi hos Helle Fæster

Flyskræk

Angst for at flyve kan ikke alene besværliggøre eller ødelægge en rejse, den kan lægge afgørende hindringer i vejen for menneskers udfoldelse.

Rigtig mange mennesker lider af flyveskræk eller aerofobi. Omkring 10 procent af befolkningen i runde tal.  
Mennesker med flyveangst søger ofte at forklare rationalet i deres angst med erklæringer i stil med: “Jeg er ikke bange for at flyve, men jeg er bange for at falde ned!”

Findes der mon nogen, som ikke er bange for at falde ned?
Man kan godt smile lidt af dette forsvar for den indgroede angst for at begive sig 11-12 kilometer op i den tomme luft i et apparat, der styres af nogle mennesker, vi ikke kender, og som vi objektivt set ikke kan have andet end blind tillid til. Det er jo sjældent pilotens skyld, at fly falder ned.

Med vores fornuft ved vi godt, at disse veluddannede mennesker virkelig kan deres kram. I deres velplejede uniformer og gennemført rolige optræden gør de alt, hvad de kan for at indgyde ro. Kan vi ikke bare have tillid til dem? De ønsker jo frem for nogen at komme hele ned.

Men i mange tilfælde er flyskræk en følelse hinsides fornuften; det er angst, og angst kan man ikke snakke sig fra.
Det er sandsynligt, at angsten kan dulmes ved hjælp af teoretisk viden om flyvning og aerodynamik og meteorologi omtrent lige så godt som en kraftig sjus kan gøre det, inden vi går ombord. Men angst fjernes ikke med dulmende præparater. Hånden på hjertet: Hjælper al denne viden på angsten for at falde ned og dø?

Angst – og herunder flyveskræk – er bundet i følelserne og ikke i intellektet. Vores fornuft er bundet til vores bevidsthed, mens følelser som angst er bundet i underbevidstheden.

Tag selv ansvaret

Hvad nu hvis vi griber det an på en helt anden måde for de mennesker der er hinsides al fornuft. Hvad nu, hvis vi selv tager ansvaret for vores angst for at flyve?

Angst er irrationel, og flyveskræk er angst. Derfor hjælper rationelle input til bevidstheden ikke på den ubevidste angst for at falde ned med et fly. Og derfor har ethvert forsøg på at tale til fornuften ingen som helst indflydelse på den ubevidste angst. Nogle mennesker med flyveskræk har taget en ubevidst beslutning om, at det er farligt at flyve. Når de nærmer sig en lufthavn eller bare tænker på at flyve, gentager de denne ubevidste overbevisning igen og igen.

Der er en pointe i, at vi i underbevidstheden for længst har overbevist os selv om, at det er farligt at flyve, selvom vi med vores fornuft har lært, at det meste i denne verden er langt farligere. Når underbevidstheden åbenbart er så dum, at den afviser alle rationelle forklaringer mod bedrevidende, så kunne man måske overbevise den om de faktiske forhold inden for luftfarten. Hvis man effektivt kunne komme i kontakt med underbevidstheden, kunne man måske overbevise den om, at det er fantastisk at flyve.

Det kræver et dybtfølt ønske om at ændre beslutningen. Dernæst skal man bringes i en grad af koncentration, der gør det muligt at ændre den mentale forventning om at blive bange, når noget bestemt skal ske. Og endelig skal man lave en beslutning om, at det er dejligt at flyve.

Den mest effektive måde er at gå til en erfaren terapeut, der kan lægge dig i en let hypnose, som hjælper dig til at lave en ny beslutning. Terapeuten hjælper dig med, at du får fat i din angst og i stedet erstatter den med en langt mere hensigtsmæssig forventning, der kunne hedde: “Det er dejligt at flyve, for det sikrer mig nogle oplevelser, som jeg ikke vil være foruden.”

BEHANDLINGEN

MÅLET: Vi indleder med at tale om din nuværende situation, hvordan den påvirker dig og måske begrænser dig. Vi finder sammen et mål for hvordan du gerne vil have det og for din måde at opleve og leve livet fremover, – så du VED når du er i mål!

HYPNOSE og HYPNOTERAPI: Jeg hjælper dig med at komme i en afslappet tilstand, så som at dagdrømme eller falde i staver, derefter guider jeg dig ind i dit ubevidste sind, hvor alt er lagret, registreret og programmeret lige fra du blev undfanget til i dag. Måske har du brug for en god gammeldags oprydning og/eller hvor du via følelsen finder årsagen til dine tankemønstre og angst. Du får en indsigt i hvad der skete engang, så du NU er i stand til at ændre situationen/tankerne og foretage en omprogrammering i dit sind. Du hjælper dig selv og oplever at der ikke mere er grund til at være bange.

SELVHYPNOSE: Hver dag, arbejder du videre med dit mål via selvhypnose, som jeg instruerer dig i. Dette, for hele tiden, at forstærke dit mål i din underbevidsthed.  Den vil hjælpe dig, helt ubevidst i positiv retning, så du beroliger dig selv, støtter og passer på dig selv, ser lyst på livet og føler dig stærk og fri!